חניון היסוד

חניון במגרש ששטחו 5424מ"ר ל164 כלי רכב (מהם 7 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93/
חניון במגרש ששטחו 5424מ"ר ל164 כלי רכב (מהם 7 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93/