חניון הכרמל 2

חניון במגרש ששטחו 4450 מ"ר ל-238 מקומות חניה מתוכם 7 לנכים אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 4450 מ"ר ל-238 מקומות חניה מתוכם 7 לנכים אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו