חניון הלוחמים

תעריף יום: ימים א-ש מ 07:00 - 07:00 למחרת כניסה חד פעמית 16 ש"חהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 75% מתעריף החניוןנלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
תעריף יום: ימים א-ש מ 07:00 - 07:00 למחרת כניסה חד פעמית 16 ש"חהערות תעריף: בחניון זה ניתנת הנחת תושב בסך 75% מתעריף החניוןנלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו