חניון המיגדל

חניון בנוי ששטחו 7,500 מ"ר ל-300 כלי רכב (מהם 7 לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9/
חניון בנוי ששטחו 7,500 מ"ר ל-300 כלי רכב (מהם 7 לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו http://centralpark.co.il/parking/%d7%93%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a9/