חניון המרד

חניון במגרש פתוח 1121 מ"ר ל- 53 כלי רכב.(מהם 3 לנכים ) אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש פתוח 1121 מ"ר ל- 53 כלי רכב.(מהם 3 לנכים ) אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו