חניון הנחושת

חניון למנויים מקורה קומות המכיל 125 מקומות חניה מתוכן. 5 חניות נכים, 3 לרכב רגיל ן-2 לרכב גבוה. אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון למנויים מקורה קומות המכיל 125 מקומות חניה מתוכן. 5 חניות נכים, 3 לרכב רגיל ן-2 לרכב גבוה. אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו