חניון הצפירה 2

חניון במגרש ששטחו 2478 מ"ר ל-100 כלי רכב.(מהם 5 לנכים ) אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 2478 מ"ר ל-100 כלי רכב.(מהם 5 לנכים ) אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו