חניון התלמי

חניון במגרש ששטחו 681 מ"ר ל-23 כלי רכב (מהם 2 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 681 מ"ר ל-23 כלי רכב (מהם 2 לנכים) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו