חניון וולפסון

חניון במבנה ששטחו 5,737 מ"ר ל-160 כלי רכב.(מהם 6 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במבנה ששטחו 5,737 מ"ר ל-160 כלי רכב.(מהם 6 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו