חניון חנה וסע ארלוזורוב

חניון במגרש ששטחו 21966 מ"ר ל-875 כלי רכב( מהם 18 לנכים). אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 21966 מ"ר ל-875 כלי רכב( מהם 18 לנכים). אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו