חניון כחול לבן

חניון במגרש פתוח ששטחו 1380 ל- 41 מקומות חניה (מתוכם 2 חניות לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש פתוח ששטחו 1380 ל- 41 מקומות חניה (מתוכם 2 חניות לנכים). אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו