חניון מגדלי העיר

חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל 500 מ"ר (שטח 5,285 מ"ר ל 210 כלי רכב מהם 7 נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון מקורה או תת קרקעי ששטחו מעל 500 מ"ר (שטח 5,285 מ"ר ל 210 כלי רכב מהם 7 נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו