חניון מגדל האופרה

חניון במבנה ששטחו 10,091 מ"ר ל 298 כלי רכב.(מהם 7 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במבנה ששטחו 10,091 מ"ר ל 298 כלי רכב.(מהם 7 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו