חניון מוגרבי

חניון במגרש ששטחו 1804 מ"ר ל-53 כלי רכב + 3 מקומות לנכים אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 1804 מ"ר ל-53 כלי רכב + 3 מקומות לנכים אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו