חניון סעדיה גאון

חניון במגרש ששטחו 1436 מ"ר ל-66 כלי רכב.(מהם 4 מקומות לנכים ). אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 1436 מ"ר ל-66 כלי רכב.(מהם 4 מקומות לנכים ). אחוזת החוף: כן. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו