חניון קארו

חניון במגרש ששטחו 729 מ"ר ל-26 כלי רכב.(מהם 1 לנכה ). אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 729 מ"ר ל-26 כלי רכב.(מהם 1 לנכה ). אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו