חניון שבח

חניון בנוי ששטחו 4,135 מ"ר ל-138 כלי רכב,מהם 5 לנכים.(החניוןנמצא במרתף -1 ובמרתף -2 ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון בנוי ששטחו 4,135 מ"ר ל-138 כלי רכב,מהם 5 לנכים.(החניוןנמצא במרתף -1 ובמרתף -2 ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו