חניון ARM

חניון במגרש ששטחו 433 מ"ר ל-17 כלי רכב.( מהם 1 לנכה ) (מחסן ברש/67800) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש ששטחו 433 מ"ר ל-17 כלי רכב.( מהם 1 לנכה ) (מחסן ברש/67800) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו