חניון ARM

חניון במגרש פתוח ששטחו 1290 מ"ר ל-46 כלי רכב.(מהם 3 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון במגרש פתוח ששטחו 1290 מ"ר ל-46 כלי רכב.(מהם 3 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו