חניוני הדרך

חניון בנוי ששטחו 3010 מ"ר ל-104 כלי רכב.(מהם 4 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון בנוי ששטחו 3010 מ"ר ל-104 כלי רכב.(מהם 4 לנכים ). אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו