חניוני החוף

חניון ששטחו מעל 500 מ"ר (646 מ"ר) ל- 26 רכבים ,בשטח פתוח. ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון ששטחו מעל 500 מ"ר (646 מ"ר) ל- 26 רכבים ,בשטח פתוח. ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו