נכסי אריאל חניון עמגר

חניון בנוי ששטחו 9,561 מ"ר ל-291 כלי רכב.(מהם 7 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון בנוי ששטחו 9,561 מ"ר ל-291 כלי רכב.(מהם 7 לנכים ) אחוזת החוף: לא. מקורה: כן. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו