שמרלינג 2

חניון ששטחו 1737 מ"ר בשטח פתוח ל-87 כלי רכב (החניון מחולק לשלושה חלקים ונחצה ע"י רחובות שמרלינג ואליעזר).(מהם 6 לנכים ) ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
חניון ששטחו 1737 מ"ר בשטח פתוח ל-87 כלי רכב (החניון מחולק לשלושה חלקים ונחצה ע"י רחובות שמרלינג ואליעזר).(מהם 6 לנכים ) ללא חניית נכים. אחוזת החוף: לא. מקורה: לא. נלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו