203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hanoi, Vietnam