Astir Odysseus Kos Resort & Spa‏‏‏

המלון עלה על כל הציפיות. כל המנות בחדר אוכל מסומנות וכל המרכיבים כתובים על כל מנה ומנה. במידה ומקפידים יותר, ניתן לדבר עם השף שמרכיב מנה אישית ומותאמת לכל ארוחה במשך היום. השירות היה מדהים, והבת שלי נהנתה מאוכל כמו שאר המשפחה, אפילו ציפס שהוכן במיוחד בשבילה. חוץ מזה המקום יפיפה ומפנק.
המלון עלה על כל הציפיות. כל המנות בחדר אוכל מסומנות וכל המרכיבים כתובים על כל מנה ומנה. במידה ומקפידים יותר, ניתן לדבר עם השף שמרכיב מנה אישית ומותאמת לכל ארוחה במשך היום. השירות היה מדהים, והבת שלי נהנתה מאוכל כמו שאר המשפחה, אפילו ציפס שהוכן במיוחד בשבילה. חוץ מזה המקום יפיפה ומפנק.