Blooms

עגלת קפה פיצפונת ובאנרגיות טובות. נפתחה בתקופת הסגר ה-3 ורק על זה מגיע לאסף, בעל העגלה כפיים. קפה טוב, סנדוויצ'ים, מעמולים ועציצי סקולנטים קטנטנים שהם חלק מערכת קפה לדרך וסקולנט חביבה ומפתיעה. במסגרת מגבלות התו הסגול, העגלה ממוקמת קרוב לשדות ואפשר למצוא שם פינה נעימה לשבת.
עגלת קפה פיצפונת ובאנרגיות טובות. נפתחה בתקופת הסגר ה-3 ורק על זה מגיע לאסף, בעל העגלה כפיים. קפה טוב, סנדוויצ'ים, מעמולים ועציצי סקולנטים קטנטנים שהם חלק מערכת קפה לדרך וסקולנט חביבה ומפתיעה. במסגרת מגבלות התו הסגול, העגלה ממוקמת קרוב לשדות ואפשר למצוא שם פינה נעימה לשבת.