De Healthy Baker

De Healthy Baker מאפיית "בריאות " שאופים בה גם לחם ומאפים ללא גלוטן נמצאת ברחוב הראשי של בתי המלון שבמפלים (במלונות מפנים למאפיה) 3848B Main Street Niagra Falls 905-295-6500 http://www.dehealthybaker.ca, ההמלצה הועלתה ע"י ,יפה בתאריך 07/10/2011
De Healthy Baker מאפיית "בריאות " שאופים בה גם לחם ומאפים ללא גלוטן נמצאת ברחוב הראשי של בתי המלון שבמפלים (במלונות מפנים למאפיה) 3848B Main Street Niagra Falls 905-295-6500 http://www.dehealthybaker.ca, ההמלצה הועלתה ע"י ,יפה בתאריך 07/10/2011