deli cream

המקום נגיש. כניסה רחבה, מרחב תמרון בחנות. קופה נגישה. קשה להזמין גלידה כי המקררים גבוהים. אין שירותים נגישים. יש חניה נגישה קרובה.
המקום נגיש. כניסה רחבה, מרחב תמרון בחנות. קופה נגישה. קשה להזמין גלידה כי המקררים גבוהים. אין שירותים נגישים. יש חניה נגישה קרובה.