Ein Kedem עין קדם

נביאה טבעית בתוך מערה שמלאה כל השנה עם מים צלולים. כ 30 דק מטירת הכרמל. נקודה מקסימה לטיול קליל, פיקניק. מתאים גם עם ילדים. תחילת המסלול מרחוב החרוב בטירת הכרמל (לחנות רק בכחול לבן כי יש דוחות)
נביאה טבעית בתוך מערה שמלאה כל השנה עם מים צלולים. כ 30 דק מטירת הכרמל. נקודה מקסימה לטיול קליל, פיקניק. מתאים גם עם ילדים. תחילת המסלול מרחוב החרוב בטירת הכרמל (לחנות רק בכחול לבן כי יש דוחות)