Falafel Garden

מסעדה עם תפריט ישראלי מזרח תיכוני. אוכל טעים. יש מדרגה בכניסה למסעדה. לא עבירה עבור כיסא גלגלים ללא עזרה. מי שעובר את מכשול הכניסה יוכל להגיע לשולחן הראשון ואחרי שיוציאו את הכיסא אז ניתן למקם שם את הכיסא. אין אפשרות להגיע לשירותים. המעבר צר מדי. השירותים לא נגישים.
מסעדה עם תפריט ישראלי מזרח תיכוני. אוכל טעים. יש מדרגה בכניסה למסעדה. לא עבירה עבור כיסא גלגלים ללא עזרה. מי שעובר את מכשול הכניסה יוכל להגיע לשולחן הראשון ואחרי שיוציאו את הכיסא אז ניתן למקם שם את הכיסא. אין אפשרות להגיע לשירותים. המעבר צר מדי. השירותים לא נגישים.