JULIA

קיבלנו המלצה נוספת למסעדה בשם JULIA במדרחוב של העיר העתיקה, סמוך לבניין העיריה, לא אכלנו אבל כשהתעניינו והם גילו הבנה ונכונות להציע מנות ללא גלוטן, ההמלצה הועלתה ע"י ,מירב בתאריך 21/07/2014
קיבלנו המלצה נוספת למסעדה בשם JULIA במדרחוב של העיר העתיקה, סמוך לבניין העיריה, לא אכלנו אבל כשהתעניינו והם גילו הבנה ונכונות להציע מנות ללא גלוטן, ההמלצה הועלתה ע"י ,מירב בתאריך 21/07/2014