LAVIDO לבידו

LAVIDO לבידו בע"מ. אחוז הנחה: 9%. LAVIDO חברה ישראלית המייצרת ומשווקת שמנים אורגניים וקוסמטיקה טבעית אורגנית. בין הסדרות: סדרת מוצרי פנים רימונים הדרים / נר הלילה, סדרת רוח וגוף, סדרת מוצרים לאם ולתינוק, סדרת מוצרי שיער ועוד.
LAVIDO לבידו בע"מ. אחוז הנחה: 9%. LAVIDO חברה ישראלית המייצרת ומשווקת שמנים אורגניים וקוסמטיקה טבעית אורגנית. בין הסדרות: סדרת מוצרי פנים רימונים הדרים / נר הלילה, סדרת רוח וגוף, סדרת מוצרים לאם ולתינוק, סדרת מוצרי שיער ועוד.