Locate איתרתי נרגעתי

Locate איתרתי נרגעתי. אחוז הנחה: 10%. Locate מכשיר חכם לאיתור ילדים. כהורים אנו דואגים לילדנו 24 שעות ביממה, ועוד יותר אנחנו חוששים כשהם רחוקים ולא איתנו. Locate מאפשר לאתר את ילדנו בקלות באפליקציה או באתר בכל זמן ובכל מקום, תוך כיבוד המרחב הפרטי של הילד ובכך להימנע מדאגה ולחץ מיותר. המכשיר משמש ... Read More
Locate איתרתי נרגעתי. אחוז הנחה: 10%. Locate מכשיר חכם לאיתור ילדים. כהורים אנו דואגים לילדנו 24 שעות ביממה, ועוד יותר אנחנו חוששים כשהם רחוקים ולא איתנו. Locate מאפשר לאתר את ילדנו בקלות באפליקציה או באתר בכל זמן ובכל מקום, תוך כיבוד המרחב הפרטי של הילד ובכך להימנע מדאגה ולחץ מיותר. המכשיר משמש כמכשיר איתור, טלפון בטוח ל 3 מספרי טלפון שהוגדרו מראש, לחצן מצוקה ומכשיר מוניטור להאזנה.