Medieval Times Restaurant and Show

כשרוכשים את הכרטיס וגם בכניסה יש לציין שמבקשים מנה ללא גלוטן. הבנות שלי קיבלו צלחת מלאה בשניצלונים טעימים מאוד (פסגת הקולינריה של איטליה עבור ילדתי בת החמש). בקיצור אין שם בעיה להסתדר., ההמלצה הועלתה ע"י ,חדווה בתאריך 01/10/2016
כשרוכשים את הכרטיס וגם בכניסה יש לציין שמבקשים מנה ללא גלוטן. הבנות שלי קיבלו צלחת מלאה בשניצלונים טעימים מאוד (פסגת הקולינריה של איטליה עבור ילדתי בת החמש). בקיצור אין שם בעיה להסתדר., ההמלצה הועלתה ע"י ,חדווה בתאריך 01/10/2016