Netherlands Open Air Museum

בבית קפה במוזיאון הפתוח בארנהיים (קרוב לתחנה D) הגישו לנו פנקייק נ"ג עטוף בניילון והמלצר לבש בכפפות חד-פעמיות. ביקשו שנשתמש רק בסוכר כי לא היו בטוחים לגבי הרוטב., ההמלצה הועלתה ע"י ,שרה בתאריך 17/07/2016
בבית קפה במוזיאון הפתוח בארנהיים (קרוב לתחנה D) הגישו לנו פנקייק נ"ג עטוף בניילון והמלצר לבש בכפפות חד-פעמיות. ביקשו שנשתמש רק בסוכר כי לא היו בטוחים לגבי הרוטב., ההמלצה הועלתה ע"י ,שרה בתאריך 17/07/2016