Papantoniou Ελλαδος‏

מגוון של מוצרים ללא גלוטן. יש גם מדף ייעודי שבו גם אפשר למצוא לחם ללא גלוטן לא קפוא לא רע בכלל. במדף יש גם מוצרים ללא סוכר - שימו לב לא להתבלבל. יש גם הרבה מוצרים ללא גלוטן במדפים אחרים. צריך לבדוק באלרגנים האם מופיע wheat או gluten בבולד. הגבינות והגלידות ברובן בסדר. יש הרבה ארטיקים של נסטלה שכת... Read More
מגוון של מוצרים ללא גלוטן. יש גם מדף ייעודי שבו גם אפשר למצוא לחם ללא גלוטן לא קפוא לא רע בכלל. במדף יש גם מוצרים ללא סוכר - שימו לב לא להתבלבל. יש גם הרבה מוצרים ללא גלוטן במדפים אחרים. צריך לבדוק באלרגנים האם מופיע wheat או gluten בבולד. הגבינות והגלידות ברובן בסדר. יש הרבה ארטיקים של נסטלה שכתוב עליהם בגדול gluten free. שוקולדים (למשל galaxy), האוכל יחסית לארץ זול. בשר במיוחד!