QIT שירותי מחשוב והדרכה

הדרכות פרונטליות ואישיות לארגונים עסקיים, לגופים פרטיים, מכללות, בתי ספר חינוכיים ולהסתדרות המורים. הנחה במימוש
הדרכות פרונטליות ואישיות לארגונים עסקיים, לגופים פרטיים, מכללות, בתי ספר חינוכיים ולהסתדרות המורים. הנחה במימוש