SUN WAY

SUN WAY בגדי ים ובגוד יומיומי להגנה מהשמש. אחוז הנחה: 10%. הגנה מירבית מנזקי השמש באמצעות בדים חוסמי קרינה בדרגת +UPF 50 המבטיחים חסימה יותר מ98% מקרני UVA המסרטנות ו- UVB המשזפות. קטלוג מוצרים והזמנות:
SUN WAY בגדי ים ובגוד יומיומי להגנה מהשמש. אחוז הנחה: 10%. הגנה מירבית מנזקי השמש באמצעות בדים חוסמי קרינה בדרגת +UPF 50 המבטיחים חסימה יותר מ98% מקרני UVA המסרטנות ו- UVB המשזפות. קטלוג מוצרים והזמנות: