Tamarind Thai Restaurant

Tamarind Ithaca, 503 N. Meadow St. http://www.tamarindithaca.com מסעדה תאילנדית מוצלחת למרות שמבחוץ המקום לא נראה מבטיח. לא היה תפריט מיוחד אבל שינו לי את המנות כדי שיהיו נ"ג ואפילו הכינו מרק במקום כי הסיר היומי שלהם היה עם גלוטן. ., ההמלצה הועלתה ע"י ,טל בתאריך 05/09/2013
Tamarind Ithaca, 503 N. Meadow St. http://www.tamarindithaca.com מסעדה תאילנדית מוצלחת למרות שמבחוץ המקום לא נראה מבטיח. לא היה תפריט מיוחד אבל שינו לי את המנות כדי שיהיו נ"ג ואפילו הכינו מרק במקום כי הסיר היומי שלהם היה עם גלוטן. ., ההמלצה הועלתה ע"י ,טל בתאריך 05/09/2013