We Shoes טיילת מלכת שבא

חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחות ומבצעים בלעדיים לחברי מועדון. לא ניתן להשתמש בכרטיס בחנויות עודפים ובחנות האינטרנטית.
חבר של קבע (כרטיס כתום) - לא כולל הנחות ומבצעים בלעדיים לחברי מועדון. לא ניתן להשתמש בכרטיס בחנויות עודפים ובחנות האינטרנטית.