המפקדה הסורית

לזכרו של אלי כהן ז"ל
לזכרו של אלי כהן ז"ל