steps
steps

חבר - כרטיס כחול וצהוב guide

Top 27 locations in Sarona, Tel Aviv-Yafo

by
avi frankel
Live update: Updated May 21, 2022

1. Hot top

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

2. בורקס השוק

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

3. Cafa Napoli

Aluf Kalman Magen St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

4. STAMPA

Eliezer Kaplan St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

5. segev concept - bowls

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

6. segev concept - שווארמה

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

7. ביירן - שרונה

Aluf Kalman Magen St 7, Tel Aviv-Yafo, Israel

8. segev concept - אסייתי

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

9. Paradiso T.L.V

Zvi Strahilevitz St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

10. Soft Cookies

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

11. Gelato Factory

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

12. סרדינה

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

13. קוואטרו

HaArba'a St 21, Tel Aviv-Yafo, Israel

14. ג'ויה

HaArba'a St 5, Tel Aviv-Yafo, Israel

15. פרוסט פרוזן יוגורט

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

16. קפה נמרוד

Eliezer Kaplan St 24, Tel Aviv-Yafo, Israel

17. מקס ברנר

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

18. ממתקי השוק

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

19. מינה טומאי

HaArba'a St 17, Tel Aviv-Yafo, Israel

20. ליוויס שרונה

Rav Aluf David Elazar St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

21. פרד פרי שרונה

Rav Aluf David Elazar St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

22. ג'ינג'ר מתחם שרונה

Arania Osvaldo St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

23. צומת ספרים מתחם שרונה

Rav Aluf David Elazar St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

24. קוק סטור שרונה

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

25. סוהו קולקשן סוהו שרונה

Aluf Albert Mendler St 10, Tel Aviv-Yafo, Israel

26. סוהו קולקשן סוהו שרונה מרקט

Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

27. קלאסיקה שרונה מרקט

Leonardo da Vinci St 2, Tel Aviv-Yafo, Israel
Was this helpful?