steps
steps

Cafe Zaporozhye guide

Top 24 locations in Ukraine

by
Andrii Mishchenko
Live update: Updated September 13, 2021

1. Bull Butcher and Wine

Mayakovs'koho Ave, 6, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

2. BLAST

Shevchenka Blvd, 8, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

3. CoCo`S Party Bar

Lermontova St, 5, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69061

4. DRUZI Cafe & bar

Sobornyi Ave, 208/8, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

5. Da Vinci

Sobornyi Ave, 153, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

6. Bella Vita

Sobornyi Ave, 169, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

7. People Сafe

Shevchenka Blvd, 18, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69061

8. Villa Oliva

Peremohy St, 37, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

9. Nareshti

Sobornyi Ave, 153, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

10. Panther

Shevchenka Blvd, 73, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

11. Aristocrate

Mayakovs'koho Ave, 2а, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

12. Pinta

Sobornyi Ave, 171, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

13. Sir Lancelot

Sobornyi Ave, 143, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

14. Bastion

Leonida Zhabotynskoho St, 45А, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

15. Jobs Cafe

Sobornyi Ave, 147, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

16. One More Pub

Peremohy St, 61, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

17. Smoky Burger

Stalevariv St, 30, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

18. Heavy Burger

Peremohy St, 52А, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69061

19. Burger Place

Peremohy St, 55, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

20. Virnyy

Metalurhiv Ave, 17a, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

21. Крыша Мира

Sobornyi Ave, 83/85, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

22. Sun City

Nyzhn'odniprovs'ka St, 2Г, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

23. Mimmo

Pivdennoukrains'ka St, 2А, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000

24. Мастерская Еды & Дыма

Peremohy St, 66 а, Zaporizhzhia, Zaporiz'ka oblast, Ukraine, 69000
Was this helpful?