steps
steps

ניידות שווה guide

Top 7 כניסה נגישה locations in Herzliya

Live update: Updated July 22, 2022

1. קפה ארומה

Ha-Menofim St 11, Herzliya, Israel

2. مرينا هرتسليا

Israel National Trail, Herzliya, Israel

3. פארקר

Jabotinski St 29, Herzliya, Israel
right

4. Playground

Yehoshua Bin Nun St 58, Herzliya, Israel

5. Como

Nomi Shemer/Abba Eban, Herzliya, Israel

6. סנדוויץ' פקטורי

Hahoshlim St 4, Herzliya, Israel

7. קניון שבעת הכוכבים

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel
Was this helpful?