steps
steps

מפת ההורים guide

Top 7 locations in Herzliya

Live update: Updated July 25, 2022

1. קפה גן סיפור הרצליה

Ben Zion Michaeli St 20, Herzliya, Israel

2. مرينا هرتسليا

Israel National Trail, Herzliya, Israel

3. גולדה

Khavatselet ha-Sharon St 37, Herzliya, Israel

4. Como

Nomi Shemer/Abba Eban, Herzliya, Israel

5. Playground

Yehoshua Bin Nun St 58, Herzliya, Israel

6. באולינג הרצליה

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

7. Parker פרקר

Jabotinski St 29, Herzliya, Israel
Was this helpful?