steps
steps

מפת ההורים guide

Top 50 מתקן פעוטות locations in Israel

Live update: Updated June 10, 2022

1. גן העיר

Shlomo Ibn Gabirol St 71, Tel Aviv-Yafo, Israel

2. גן מלקינד

Moshe Barazani St 11, Tel Aviv-Yafo, Israel

3. גן אברמוביץ

Yosef Pa'amoni St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

4. מגרש משחקים גן שדרות הר ציון

Khakhmei Atuna St 2, Tel Aviv-Yafo, Israel

5. חורשת מבורך חיים

Migdal Shorshan St 10, Tel Aviv-Yafo, Israel

6. גן מורד בית קימחי

Harugei Malkhut St 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

7. גן חורשת גולומב

Ha-Asif St 13, Tel Aviv-Yafo, Israel

8. גן הגיבורים

Kehilat Canada St 12, Tel Aviv-Yafo, Israel

9. גן הגרא

Ha'Gra St 21, Tel Aviv-Yafo, Israel

10. גן כצנלסון

Shlomo Ben Yosef St 28, Tel Aviv-Yafo, Israel

11. גן השניים

יפת/ד''ר ארליך, Tel Aviv-Yafo, Israel

12. גן משה כהן

Weizmann St 56, Tel Aviv-Yafo, Israel

13. גן דוידוף

Jerusalem Blvd 165, Tel Aviv-Yafo, Israel

14. גן ברנט

HaTayasim Road/HaShalom Road, Tel Aviv-Yafo, Israel

15. מגרש משחקים הגולן 60

Haruge Malkhut/Ole HaGardom, Tel Aviv-Yafo, Israel

16. גן שמואל ברקאי

מרכז שוסטר אחימאיר 18, Tel Aviv-Yafo, Israel

17. גן מורל

Kehilat Canada St 17, Tel Aviv-Yafo, Israel

18. גן חיננית א

Pa'amonit St 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

19. מגרש משחקים גן יוסי בן יוסי

Rabbi Ada St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

20. גן איגר 5

Eiger St 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

21. גן התקווה

Hagana Rd 106, Tel Aviv-Yafo, Israel

22. גן העיר

Sderot Ben Gurion 86, Tel Aviv-Yafo, Israel

23. גן צונץ

Zunz St 11, Tel Aviv-Yafo, Israel

24. גן טיפת חלב פילדלפיה

Philadelphia St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

25. גן ברנדר

Yehoshu'a Bin Nun St 72, Tel Aviv-Yafo, Israel

26. גינת הרפתקאות

Sderot Yad LaBanim 27, Tel Aviv-Yafo, Israel

27. גן מרדכי

Sheinkin St 24, Tel Aviv-Yafo, Israel

28. גן סמדר

I'rit St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

29. גן גלסברג

Bergson St 6, Tel Aviv-Yafo, Israel

30. גן המגרש האדום

Zalman Maisel St 1, Tel Aviv-Yafo, Israel

31. גן בן עטר

Ben Attar garden, Haim Ben Atar St 2, Tel Aviv-Yafo, Israel

32. גן סומקן הקטן

Sumkan St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

33. מגרש משחקים ראשונים

Rishonim St 9, Tel Aviv-Yafo, Israel

34. גן גרווין

Pe Dalet St 104, Tel Aviv-Yafo, Israel

35. גינת בית אל 49

Beit El St 49, Tel Aviv-Yafo, Israel

36. גינת הדוד לו

Shvil Ben Ze'ev 10, Tel Aviv-Yafo, Israel

37. מגרש משחקים המתנדב

HaMitnadev St 27, Tel Aviv-Yafo, Israel

38. מגרש משחקים בחורשת גן האירוס

Irus St 13, Tel Aviv-Yafo, Israel

39. גן סטרומה

Struma St 4, Tel Aviv-Yafo, Israel

40. גן ראול ולנברג

Raoul Wallenberg St 3, Tel Aviv-Yafo, Israel

41. גן טירת צבי

Tirat Tsvi St 8, Tel Aviv-Yafo, Israel

42. חורשת יהודה הנשיא

Usha St 13, Tel Aviv-Yafo, Israel

43. מגרש משחקים גן הקונגרס

Wolfson St 53, Tel Aviv-Yafo, Israel

44. גן בועז

Pe Dalet St 53, Tel Aviv-Yafo, Israel

45. גן ברודצקי

Brodetsky St 64, Tel Aviv-Yafo, Israel

46. חורשת פרנקפורט

Frankfurt Garden, Kehilat Varsha St 69, Tel Aviv-Yafo, Israel

47. גן ביר אלפרד

Shlomo Ben Yosef St 30, Tel Aviv-Yafo, Israel

48. גן אפוטושו

Ringelblum St 10, Tel Aviv-Yafo, Israel

49. גן זינגר רפפורט

HaShalom Road/Haviva Reik, Tel Aviv-Yafo, Israel

50. גן מוריס לי

Shvil Gotlober 8, Tel Aviv-Yafo, Israel
Was this helpful?