steps
steps

ניידות שווה guide

Top 9 locations in Herzliya

Live update: Updated February 28, 2022

1. קפה ארומה

Ha-Menofim St 11, Herzliya, Israel

2. مرينا هرتسليا

Israel National Trail, Herzliya, Israel

3. פארקר

Jabotinski St 29, Herzliya, Israel

4. Playground

Yehoshua Bin Nun St 58, Herzliya, Israel

5. Como

Nomi Shemer/Abba Eban, Herzliya, Israel

6. סנדוויץ' פקטורי

Hahoshlim St 4, Herzliya, Israel

7. קניון שבעת הכוכבים

Shiv'at Hakohavim Blvd 8, Herzliya, Israel

8. Sportek Herzliya

Sportek Herzliya, Jabotinski St, Herzliya, Israel

9. Herzliya Park

Herzliya Park, Yosef Nevo St, Herzliya, Israel
Was this helpful?